Παιχνίδια, Βιβλία & Γραφική Ύλη. Παχνίδια – Δώρα – Διακοσμητικά. Εισαγωγή και διάθεση επώνυμων ευρωπαϊκών προϊόντων.