Όροι - Προϋποθέσεις Χρήσης

To ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ GOLDENHALL στον ιστότοπο www.gaitanakigoldenhall.gr είναι τo ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης, μέσω του διαδικτύου, προϊόντων και συγκεκριμένα ειδών δώρων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, βιβλίων και συναφών ειδών, το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την επιχείρηση «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» (με διακριτικό τίτλο ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ), με ΑΦΜ 800368750 και αρ. ΓΕΜΗ 118717101000, με έδρα το Μαρούσι, Λ.Κηφισίας 37α, “GoldenHall”. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης ηλεκτρονικού καταστήματος: 2106206710, e-mail: gaitanakigoldenhall@gmail.com (στο εξής ο παρών ιστότοπος: «www.gaitanakigoldenhall.gr» ή «ιστότοπος»ή «ιστοσελίδα» ή «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «δικτυακός τόπος»).

Πριν   από κάθε συναλλαγή σας βεβαιωθείτε ότι έχετε συμβουλευτεί και αποδέχεστε τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.gaitanakigoldenhall.gr, καθώς και τους όρους πώλησης. Κάθε χρήση της σελίδας www.gaitanakigoldenhall.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους όρους αυτούς.

Όροι χρήσης

 

  1. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα μας περιέχει κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών τις οποίες μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει κατά την ελεύθερη κρίση και βούλησή του. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ούτε προτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας να περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς και σαφείς πληροφορίες και ιδίως ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά που περιγράφονται για κάθε προϊόν και την ακρίβεια των στοιχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας, αλλά θα ενημερώνουμε άμεσα τους καταναλωτές για τυχόν μη διαθεσιμότητα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς τους όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά στην ιστοσελίδα μας το «Όροι Χρήσης» για τυχόν αλλαγές. Πάντως, η όποια αλλαγή όρων δεν επηρεάζει έγκυρες παραγγελίες που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τις αλλαγές. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, να διακόψουμε τη λειτουργία της, προσωρινά ή οριστικά ή να μεταβάλουμε το περιεχόμενό της. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της, μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε για τυχόν εκκρεμότητες με την εταιρεία «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», Λ.Κηφισίας 37Α εντός “GoldenHall” Μαρούσι, τηλ. 2106206710, e-mail: gaitanakigoldenhall@gmail.com

  1. Χρήστες – ευθύνη

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανηλίκους να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, αλλά επειδή η εταιρεία μας δεν δύναται να ελέγξει την πρόσβαση ανηλίκων σε αυτήν, δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της από αυτούς.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με ευθύνη του χρήστη και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την νομιμότητα και εγκυρότητα άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή από τις οποίες παραμπέμπεστε σε αυτή,  μέσω συνδέσμων (links) ή banners.

Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να απέχουν από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική συμπεριφορά, από κάθε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, να μην εμποδίζουν τη χρήση της από άλλους και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να βλάψουν την ιστοσελίδα και την ομαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους, η εταιρεία μας διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης και λήψης κάθε αναγκαίου μέτρου, όπως απαγόρευση πρόσβασης στην ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς. Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκληθεί στους χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της ιστοσελίδας δεν γεννά αστική ή ποινική ευθύνη της εταιρείας μας και των συνεργατών μας. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρεί το περιεχόμενό της υβριστικό, συκοφαντικό ή προσβλητικό.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στους χρήστες όταν αυτοί επιχειρούν την πρόσβαση στον εν λόγω δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους σε αυτόν, κι έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.gaitanakigoldenhall.gr

Το www.gaitanakigoldenhall.gr έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να λειτουργεί σωστά ο παρών ιστότοπος αλλά και να διευκολύνει τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί εμποδίσει την σωστή λειτουργία των σελίδων του ιστότοπου. Για τον λόγο αυτό μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookies. Τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοτόπου δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Εφόσον επιθυμείτε να προχωρήσετε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί να εγγραφείτε και να σημειώσετε ότι αποδέχεσθε τους όρους χρήσης, τους οποίους καλείσθε να διαβάσετε και στους οποίους έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Καλείσθε επίσης να διαβάσετε τους όρους πώλησης και, εφόσον συμφωνείτε, να σημειώσετε ότι λάβατε γνώση αυτών και τους αποδέχεσθε, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε πληρωμή.

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα μας, όλο το περιεχόμενό της και το λογισμικό αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων) και προστατεύονται από το ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται απολύτως κάθε χρήση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη άδεια της εταιρείας μας, κάθε πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο κοινό σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει για τα δικαιώματα τρίτων που μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.gaitanakigoldenhall.gr  ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» ή τρίτων, προστατευόμενα από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. O χρήστης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και προβάλλει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μόνο για προσωπική του χρήση.

Δημιουργία σύνδεσης (link) είναι δυνατή μόνο με την αρχική μας σελίδα (homepage) και μόνον εφόσον γίνεται με νόμιμο τρόπο, δεν θίγει την φήμη και υπόληψη της εταιρείας μας, δεν επιδιώκεται να αποκομισθεί ωφέλεια από αυτήν και δεν γίνεται με τρόπο που να υπονοεί οποιαδήποτε μορφής σχέση, συνεργασία ή έγκρισή μας ή που να προκαλεί σύγχυση στο κοινό ως προς τον πραγματικό φορέα της ιστοσελίδας και την προέλευση των προϊόντων από την εταιρεία μας. Απαγορεύεται η δημιουργία link από ιστοσελίδα που δεν σας ανήκει. Η εταιρεία μας διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να ανακαλέσει την άδεια δημιουργίας συνδέσεων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με αυτούς, σας καλούμε για φιλική διευθέτηση. Άλλως, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Πολιτική Επιστροφών

  1. Ελαττωματικά προϊόντα / Λανθασμένη αποστολή προϊόντος

Η Εταιρεία μας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα στα πωληθέντα προϊόντα της. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υλικών και της κατασκευής των προϊόντων που πωλούνται από το κατάστημά μας. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό ή λάθος προϊόν, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την εταιρεία μας, περιγράφοντας το πρόβλημα και δηλώνοντας αν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας στείλετε αμέσως το φερόμενο ως ελαττωματικό ή λάθος προϊόν, μόνο με courier ή συστημένο ταχυδρομείο, στη διεύθυνσή μας «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» («ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ) Λ.Κηφισίας 37A, Μαρούσι, εντός “GoldenHall”, ΤΚ 15123, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά της αποστολής.

Αμέσως, μετά την παραλαβή, θα εξετάσουμε τους προβαλλόμενους λόγους επιστροφής (ελαττωματικό ή λανθασμένη αποστολή) και εφόσον το προϊόν είναι πράγματι είτε ελαττωματικό είτε λανθασμένο, κατ’επιλογήν σας:

-είτε θα σας αντικαταστήσουμε το προϊόν με όμοιο μη ελαττωματικό ή με αυτό που είχατε παραγγείλει σε περίπτωση εκ μέρους μας εσφαλμένης αποστολής

-είτε, εάν το παραπάνω προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο θα σας αποστείλουμε άλλο, ίσης αξίας

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα έχετε επιπλέον επιβάρυνση με έξοδα αποστολής, ενώ θα σας επιστρέψουμε και τα έξοδα που πληρώσατε για την επιστροφή του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος.

-είτε θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που καταβάλατε για την αγορά τους και τα τυχόν έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν είναι ελαττωματικό το προϊόν που δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ή που υπέστη φθορές ή αλλοιώσεις από πταίσμα του χρήστη.

 

  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας, επιστρέφοντας το προϊόν ή τα προϊόντα άθικτα και στην αρχική τους κατάσταση χωρίς να επιβαρύνεσθε με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, ευθύνεστε εάν τα προϊόντα χαθούν ή καταστραφούν κατά την επιστροφή τους στην εταιρεία μας.

Συγκεκριμένα, δεχόμασθε  επιστροφές από όλα τα είδη μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία παράδοσης, αρκεί αυτά να είναι:

-Αχρησιμοποίητα, καθαρά, μη κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα

-Να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, άθικτη και να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί τα στίκερς με τους κωδικούς

-Να εσωκλείσετε την απόδειξη αγοράς σας ή την κάρτα αλλαγής.

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε εσείς ή απέκτησε ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς, τη φυσική κατοχή των προϊόντων ή, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από εσάς με μία παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά, από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε  εσείς  ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς, τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας από την σύμβαση πώλησης πρέπει να μας το δηλώσετε εγγράφως, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υπαναχώρησης που εσωκλείεται στη συσκευασία των αγαθών ή το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης της ιστοσελίδας μας (www.gaitanakigoldenhall.gr) ή άλλη σαφή ανάλογη δήλωση (πχ επιστολή) και να μας την στείλετε είτε ταχυδρομικώς στην εταιρεία μας «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» («ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ) Λ.Κηφισίας 37α, Μαρούσι, εντός “GoldenHall”, ΤΚ 15123, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gaitanakigoldenhall@gmail.com, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης υπαναχώρησης, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αναρτημένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Εσείς πρέπει να μας στείλετε πίσω τα επιστρεφόμενα αγαθά ή να τα παραδώσετε στην εταιρεία μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Τονίζουμε ότι φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους και για την ασφαλή μεταφορά των επιστρεφόμενων αγαθών προς την εταιρία μας. Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για προϊόντα που τυχόν χαθούν ή καταστραφούν κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, γι’αυτό και συνιστούμε να κρατάτε όλα τα αποδεικτικά παραστατικά αποστολής.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παράδοσης –εξαιρουμένων, όμως, των συμπληρωματικών δαπανών που οφείλονται σε δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε και εξαιρουμένων των δαπανών επιστροφής- χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να μας δώσετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορείτε να δηλώσετε ότι, αντί της επιστροφής χρημάτων, επιθυμείτε την αντικατάσταση του επιστρεφόμενου προϊόντος με άλλο, οπότε και συμψηφίζονται με την αξία αυτού, εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητά του. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι επιστροφές δεχόμαστε μόνο με courier ή ταχυδρομείο στην παραπάνω διεύθυνσή μας και με τις διαδικασίες που περιγράφουμε παραπάνω.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο – δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με τους ως άνω όρους, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

Η αγορά των προϊόντων της Εταιρείας μας μέσω της Ιστοσελίδας μας, προϋποθέτει την εκ μέρους σας πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων πώλησης