Πολιτική Επιστροφών

  1. Ελαττωματικά προϊόντα / Λανθασμένη αποστολή προϊόντος

Η Εταιρεία μας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα στα πωληθέντα προϊόντα της. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υλικών και της κατασκευής των προϊόντων που πωλούνται από το κατάστημά μας. Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό ή λάθος προϊόν, πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως την εταιρεία μας, περιγράφοντας το πρόβλημα και δηλώνοντας αν επιθυμείτε αντικατάσταση του προϊόντος ή επιστροφή των χρημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να μας στείλετε αμέσως το φερόμενο ως ελαττωματικό ή λάθος προϊόν, μόνο με courier ή συστημένο ταχυδρομείο, στη διεύθυνσή μας «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» («ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ) Λ.Κηφισίας 37A, Μαρούσι, εντός “GoldenHall”, ΤΚ 15123, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά της αποστολής.

Αμέσως, μετά την παραλαβή, θα εξετάσουμε τους προβαλλόμενους λόγους επιστροφής (ελαττωματικό ή λανθασμένη αποστολή) και εφόσον το προϊόν είναι πράγματι είτε ελαττωματικό είτε λανθασμένο, κατ’επιλογήν σας:

-είτε θα σας αντικαταστήσουμε το προϊόν με όμοιο μη ελαττωματικό ή με αυτό που είχατε παραγγείλει σε περίπτωση εκ μέρους μας εσφαλμένης αποστολής

-είτε, εάν το παραπάνω προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο θα σας αποστείλουμε άλλο, ίσης αξίας

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα έχετε επιπλέον επιβάρυνση με έξοδα αποστολής, ενώ θα σας επιστρέψουμε και τα έξοδα που πληρώσατε για την επιστροφή του ελαττωματικού ή λανθασμένου προϊόντος.

-είτε θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που καταβάλατε για την αγορά τους και τα τυχόν έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον το προϊόν είναι πράγματι ελαττωματικό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν είναι ελαττωματικό το προϊόν που δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ή που υπέστη φθορές ή αλλοιώσεις από πταίσμα του χρήστη.

 

  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας, επιστρέφοντας το προϊόν ή τα προϊόντα άθικτα και στην αρχική τους κατάσταση χωρίς να επιβαρύνεσθε με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, ευθύνεστε εάν τα προϊόντα χαθούν ή καταστραφούν κατά την επιστροφή τους στην εταιρεία μας.

Συγκεκριμένα, δεχόμασθε  επιστροφές από όλα τα είδη μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία παράδοσης, αρκεί αυτά να είναι:

-Αχρησιμοποίητα, καθαρά, μη κατεστραμμένα ή αλλοιωμένα

-Να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, άθικτη και να μην έχουν αφαιρεθεί ή καταστραφεί τα στίκερς με τους κωδικούς

-Να εσωκλείσετε την απόδειξη αγοράς σας ή την κάρτα αλλαγής.

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε εσείς ή απέκτησε ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς, τη φυσική κατοχή των προϊόντων ή, σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από εσάς με μία παραγγελία και παραδιδομένων χωριστά, από την επομένη της ημέρας που αποκτήσατε  εσείς  ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς, τη φυσική κατοχή του τελευταίου προϊόντος.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας από την σύμβαση πώλησης πρέπει να μας το δηλώσετε εγγράφως, συμπληρώνοντας το Έντυπο Υπαναχώρησης που εσωκλείεται στη συσκευασία των αγαθών ή το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης της ιστοσελίδας μας (www.gaitanakigoldenhall.gr) ή άλλη σαφή ανάλογη δήλωση (πχ επιστολή) και να μας την στείλετε είτε ταχυδρομικώς στην εταιρεία μας «ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» («ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ) Λ.Κηφισίας 37α, Μαρούσι, εντός “GoldenHall”, ΤΚ 15123, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gaitanakigoldenhall@gmail.com, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας δήλωσης υπαναχώρησης, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αναρτημένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη ξεκάθαρη δήλωση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.

Εσείς πρέπει να μας στείλετε πίσω τα επιστρεφόμενα αγαθά ή να τα παραδώσετε στην εταιρεία μας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

Τονίζουμε ότι φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους και για την ασφαλή μεταφορά των επιστρεφόμενων αγαθών προς την εταιρία μας. Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για προϊόντα που τυχόν χαθούν ή καταστραφούν κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους, γι’αυτό και συνιστούμε να κρατάτε όλα τα αποδεικτικά παραστατικά αποστολής.

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών παράδοσης –εξαιρουμένων, όμως, των συμπληρωματικών δαπανών που οφείλονται σε δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε και εξαιρουμένων των δαπανών επιστροφής- χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να μας δώσετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορείτε να δηλώσετε ότι, αντί της επιστροφής χρημάτων, επιθυμείτε την αντικατάσταση του επιστρεφόμενου προϊόντος με άλλο, οπότε και συμψηφίζονται με την αξία αυτού, εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητά του. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι επιστροφές δεχόμαστε μόνο με courier ή ταχυδρομείο στην παραπάνω διεύθυνσή μας και με τις διαδικασίες που περιγράφουμε παραπάνω.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο – δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σχετικά με τους ως άνω όρους, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

Η αγορά των προϊόντων της Εταιρείας μας μέσω της Ιστοσελίδας μας, προϋποθέτει την εκ μέρους σας πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων πώλησης