«ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» («ΤΟ ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ) Λ.Κηφισίας 37A, Μαρούσι, εντός “GoldenHall”, ΤΚ 15123 e-mail: gaitanakigoldenhall@gmail.com (www.gaitanakigoldenhall.gr για την περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης). Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου πώλησης των ακόλουθων αγαθών (συμπληρώστε):